De missie van de NVVBC

De NVVBC wil de positie en de beschikbaarheid van budgetcoaches en de uitvoering van budgetcoaching in Nederland vooruit brengen, middels:

  • Bekendmaking, profilering en onderscheiding van het beroep in de markt en politiek
  • Positionering van het beroep in het brede spectrum van financiële, psychosociale en maatschappelijke dienstverlening
  • Verdieping en verbreding van de competenties (kennis, vaardigheden, houding en ervaringen) van budgetcoaches
  • Kwaliteitsverbetering en -toetsing in de uitvoering van het beroep
  • Ledenversterking door onderlinge uitwisseling en door samenwerking met andere partijen in de markt en in de politiek.